LAGskyting

Påmeldingskontingent lag 300,- pr lag betales via vippsnr 508915, og merkes med hvilket lag påmeldingen gjelder for.

Påmeldingsfrist lagskyting er 1.juli for Jegertrap og Leirdusesti, og 7 juli for Elgskyting.

Det er tillatt å gjøre endringer på lagene frem til første skytter på laget har startet sin skyting. Eventuelle endringer gjøres i sekretariatet.
Lagskyting elg kommer i tillegg til fylkeslagsskytingen som gjennomføres lørdag 17 juli.

Ingen påmeldingsavgift til fylkeslagsskytingen. Denne premieres kun av forbundet. Fylkeslagsskytingen
gjennomføres etter forbundets regelverk