Endelig oppsett av stien gjøres nærmere NM. Det skytes standard doublér på alle standplasser. Det skytes i lag av 6 skyttere. Skytterne dømmer eget lag etter rutiner beskrevet i reglementet. Vi forbeholder oss retten til å justere på lagene for å sikre at det minimum er 2 erfarne skyttere pr lag. Starttiden dere velger ved påmelding vil derfor være veiledende og kan justeres når påmeldingen stenger.
Påmelding gjøres på leirdue.net. Påmelding åpner 1 april og stenger 14 juni iht NJFF sitt regelverk. Når påmeldingen stenger blir lagsoppsettet lagt ut her. Endring av skytetider kan gjøres dersom det er ledige plasser frem til 1 uke før start.

Leirduesti